closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ed

91

Van Ambon onder dato 21 unij 1734.

nagelboomen als wij dandien nagt aan het hoofd

van de rivier Laala onse rustuamen en tegens

dendag met een sterke negen en affwateringh

is onse affaries gestut wierden vertoeff„

een wij tot den 22 d:o bestekende de daar

aan Leggende Contrije en aldaar 33 half

wassene 63 kleene nagelbomen untroeijden

nadat men dus verre besig waeren

om in ons werk voort te gaen wierden wij

doorden aengekomene ordre inons welk gestaackt

en na waarschouwinge aende by my hebbende

orangkaijs vervoegden wij ons na Loehol al„

daar wij op den 24' d:o arriveerden enden

21 d:o ten Comptoire op Hila quaren te reverteren

en aldus teijndigen eentogt van 36 dagen gedurende

dewelke gedistrueerd is een getal van 15420 nagelen

234 noten en bij gevolg 15644 pecerijbomen soo als de

volgende Lyst met den Eersten opslag aanthoond

Notebimnen

nageldomen.

Datum Samen

vrugt halff klene Somma vrugt afwas klenen somma

dragende Eene

6dragenda vassan

11: 301: 468: 780.—.—.

Den 23 8ber Miera

25: 125:579: 729.—.—.

bram.

36: 426:1047: 1509:—.