closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

3

Amboina onder dato 20„en Maij 1739

Gebergte van Combello hebbende agtergelaten

votteerden wij op den 8„e deser weder om denwaerds

sodat wij op den 9„e d:o 120 vrugtdragende 113

halff wassene 425 kleene als mede op den 10„en d„o

74. vaugtdragende 59:' kleene als ook op den 11„e

d:o 23 vrugtdragende 31 halffwassene 207 klene

nagelbomen tot niet maekten dit gedaen sogten

wij het strant wederom op en bleven dien nagt

aen de rivier van het boven genoemde gebeugte

en maercheerden den 12 d:o wederom Loehoewaerds

naar van dan op den 13:' d„o vertracken en oplockij

ten anker gekomen zijnde vervolgden wij op

den 14„e d„o het Gebergie aldaerwij '7 halff

wassene 12 kleen nagelbomen verdelgden

den 15. d„o Extispeerden wij in’t gebergte

hoewel 4 kleene nagelboomen en vermits wij omdie

Contreije niets meer konden vinden gingen

wij wederom vertrandwaard en door smisselden

den 16 d:o het gebergte Haloeloe en Sautella

aldaer wij 7 halff was sene 18. kleene

Nage tbomen vermelden waerop wij den 17

d:o vmhet te bergte Fanij 18: halff wassene

24„' kleene nagelbomen ruineerden Leggende

den 18 d:o stil S morgens vroeq uamentl: den

19„e besogten wij het gebergte oenlehol en vermiselden

29„ kleene nagelbanen waerop wij den

20„': d:o in’t Gebergte Sahoewaij 11. kleene

nagelbomen