closeTerug naar inventaris

Transcriptie

234:

: 234

16

Van Amboina onder dato 20 maij

dit nu alles navermogen volbragt hebbende

syn wij althoos bereijd sulx al tijd waanneer

de nood het sal komen te verEijsschen

met eede te bekragtigen en sullen wij deeere hebben

om ons tenoemen en teverblijven /:onderstond:/

uw Edele agtb:s onderdanige en schuldpligtige

Dienaar /:was Getekent:/ Christiaan His„

kias Dotschoe /onderstond/ accordeert /getekent/

C G Chraus Secrev:r

Celaes van het

voornaemste dat op

de Jongste Hongi togt

is voorgevallen is

dat ik wanneer tot Hila was onder het

gesagvanden als is En't Pieter P: ik

enden Eergeant Harmanus Daalman

afgesonden heb nahet Loeholse Zagoebesch

vijf correcorren om hetselve van het onnnt

en schadelijk geboomte tesuijveren ten„ welken

insigte hebik van daar onder opsigt van den adsistent

Jandias en serge: Jacob knotter na't henne tellese Lagol

bosch besteld 4 Correcorren werdende

van

93

1729