closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3/27

Van Amboina onder dato 20:' Maij: 1729

met ordre bij bequaam weir zig naderwaart

te spoeden ten Eijnde de aldaar openstaende

weijnige geschillen omtrent die Inlander afte

maken midsgrs: bij terug komste aan mijndaar

van behoorlijk rapport te doen

Cee

de Expeditie die ik van voornemens ben ge„

weest te laten doen door Eenige Correcorren

ter ontdeckinge enagter halinge de papoese

zee en roofvogels heb ik omvoor aangetogene

redenen almedemoeten uitstellen tot de

maendt meij het aanstaende jaer als

wanneer degitalos van manpa tot

dienste van die togt instaet sullen sijn

gebragt, waarom ik den meergeciterde

Zergeant knop geordonneert heb de expeditie

persoonlijk te moeten ondernemen, en

intusschen tijt sorge tedragen als dat alles

ingereedheijd werdgebragt, gelijk ikaen hem

ten dien Eijnde uijt de chialoup de Coffij

thuijn tot nader verandwoording heb laten ver„

„strecken het volgende als

20 p:s Snaphanen

6 musquettonders

40 Loperstot d„os en

50 snaphaney steenen

den