closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1.99

Van Amboina onder dato 20„' Maij 1729

Amboina

Aan Den wel Edele agtb: Heer

led

NJannes Berhard

Gouverneur en Directeur deser

Provincie.

WilEdese Erntfeste agtb:

manhafte i Sijse Voorsienige

discrete en seer genereuse Heer.

Op uwel Edele agtb: hoog g’acht missive van 29:' der

g’passeerde maand hebbe ik onder gunstig welduiden

vergeten temelden desnkomst van 'sComp:s binnen

en buijten bosch sedert ult:o Aug:o passato met ’t

geene dat den Sergiant van loehol nog onder

sigheeft bedraegd rd:s 1000: 800 en 8: 3: 12: Aver:s

twee ten

19 binnen Dosh

rd„s 1642: 36:—

Duijten _:o

240: 24:

Somma rd:s 1803: 12

Gisteren avond is alhier in’t hospitael komen te

overleijden den soldaet Jacob Wilboo van

annes zonder jete nagelate te hebben gaende

beseijde