closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Rmbaina onder dato 20 muaij 1739

voor mijn komste aldaer langs den overmet de vloot

na Elipapoettij schepte sig agter en ten syde de negorij

had vertoont mogelijk met die gedagten dat de meeste

manschappen mijn na Clpapoettij waren gevolgt, en de

negorij een neep te geeven en te overrompelen

maar dewijl hij Contrarie, bevond, was denselven

afgewelken op dese klagten depecheerde ik na de negorij

van meer ged:te radja eenige der oudstens vande negorij

Clipapoettij om hem op ’t nieusaemste aan het strant

en bij mij te nodigen ten Eijnde op de gevoglijkste

wijse die van Catoehoelaij met hem te vereenigen

dog dese orangtoeas bragten tot keerberigt als dat

zij, den aephoeresen radja van Poemit insijn

negorij niet hadden gevonden, weshalven gaf ik

voor mijn vertrek ordre aande orangtoeas

dat sij hem unt mijnen namen aankondigen

souden, dat hi sig na ambaina spoeden zoude

om deselfs rottangs 'sComp: wegen af tehalen

den opneem van 'sComp:s reele Effecten is op de buijten

Comptoiren accurant geschiet, en heeft men

alles Conform de boekjes wel en ’t alomme ieenge„

wenstenstaet vaneendragt bevonden wijders heb ik op alle de

Comptoiren gerecommand:r de Coffij endigo cutture gade te

slaen midsges: serieuselijk aenbevolen denagel perl: en wel

Speciaal de nieuw aengep„s bomen schoon en suijver tehouden

tot accerssement van den Iaerlijksen oogst

amboina victoria den 5 9ber: 1728 /onderstond)

/accordeert / wals Getekent/ C G Chraus Secretaris