closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Confrantatie der Lasten

gelden midsgrf: winten en In Comste

Ambonse negotie Boeken van A:o 17 13/28 teg:

van d' J„o vertrokkene met aanwijsing waar

uyt der selver vermeerder en ver„

mindering ont staat Na„

mentlijk

do

M„

Dd

Gostgeldenen Rrandt„

aan't Castel en manpaƒ 43043: 14:—

’t Jongst verstrekene Jaar beeiep„s 45076: 7: 8

weshalven dit Jaar minder

op hitoe ’t Comptoir

ƒ4466:—.8

anno voorleeden . 4905:18:—

desen Jare, minder.

_:o

Hommoa.

3687: 2:

a„o passado . . . . 3859: 4: 8

dit Jaer sooer mitider

ƒ1866:19 8:

_:o haroeka.

a„o Gepasseerde . . . 1976:12: 8:

die Jaerminder

ƒ1737:2: 8:

_o varicque . . .

1647: 5: 8:

’t gepasseerde Jaer

desen Jaar meerder,

ƒ 2000: 7:8:

_:o bouro

„1937: 1:

apassado:

nu ook meerder

Addeerd.

substraheerd . . . . . 153: 3: 8:

verthoond zig dat de costgelden en randsoenen

ƒ2601: 3:—

over dese provintie dit Jaer minder.

Die Transporteere