closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 20 maij

Jaar

Dit

Meerder

minder

Meerder

Lasten

P„r Transport

ordinair ongelden

8

ƒ21572:

aan't Casdeben maiipadit Jaer

6:

„22982:

8:

't afgewekene Jaer

6:—

1410

dit Jaar minder

8:

17

ƒ2886:

op 't Comptoir hital

8:

8:

2934

annopassaeo

47:

11: —:

gevolglyk dit Iaer minder

8:

„3000:19:

d:o hommea.

19

„2818:

annovoorleeden

8:

ƒ182:—:

Jegenwoordig meerder

8:

3

ƒ4993

_o haroeka

8:

13:

1799:

annopassado.

ƒ193:10:

desen Iare hoger

—:

14:

ƒ1557:

_„o Lameque.

1589:11

annovoorleeden

—:

31: 17:

1

nu minder

8:

12:

ƒ2016

eouro

17

8:

1946:

anno Passado:

ƒ9:1: —:

dit jaarmeerder.

ƒ445:5: 8:„ 1989:14:

addeerd

445: 5: 8:

4.

substraheerd.

de ordinair angelden meet den anderen zyn dit Iaer minder.

Extraordinaris ongesden

5

aan't Compt:r en mampaditaer . ƒ4483

15:

anno passado bedragense. . . 13174:

ƒ8691:10:—

weshalvenen dit Iaerminder.

422: 8:

D„ honimoa

335: 14:

auovoorleeden

„86:14„8691: 10:—

desen Jare meerder.

186: 14„8691:10:—

Transporteere.

103

1729

Menden

2601:3:—

. . . . 1044: 8: 8:—

3645: 11: 8: