closeTerug naar inventaris

Transcriptie

105

Amloina onder dato 20 Maij A„o 1739

Van

Dit Iaar

minder

Meerder

Minder

Meerder

Lasten

18:

8:

ƒ562: 12:8 32„ 47: 4: 2:8 ƒ 12 284

P:r Transport

15:

ƒ 615.

op 't Comptoir ditoe

612

anno possado

15

3

thans hager

—:–

ƒ 4050:—

Dohomme

—:—

„3744:

anno pas jado

306:

nu meedemeender

ƒ1200:

d haroe bia

2304

voorledenare

A.

54:

nu minder

ƒ 216

_o bouro

216

anno voorleeden

'twelk over een komt

15:— ƒ616:12:8

ƒ 309

addeerd

309: 15:—

substraheerd

306:17:

over zulxde zoldigen dermardijkeren dit Jaer minder zyn

reecq: van timm: en reparatie

ƒ3815:3:—.

aen 't Castel en drampa.

—:

3031.

annogepasseerde

783

8:

1

dit jaermeerder

ƒ66:7:8

op 't Comptoir Laridt ie

30.10:8

anno passado

17:

35:

gevolglijk nu ookhoger

7372:—:—

wouro.

anno passado

372.

twelk meerder is

5:—

ƒ1191

addeend

substraheerd.

ƒ 1191:5:

weshalvende reecq: van tim:s en reparatje dit s: meerder

13.

8:

ƒ3579:

fortificatie reecq: an 'tCasseldit Jaer

„3869: 5.

—„

anntvoorleeden

ƒ 289:

ditjaarminder

ƒ 2461:18.

thospitaal aen ’'t Castelditj aer

8:

1825.6

anno passado . .

ƒ636:11:8

desen Jare meerder

ƒ12881:

ƒ5075:9:

Transporteere

11: 8:

7: 8:—

8: