closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20 Maij A„o 1729.

Van Amboina onder dato

D„

t

Iaar

meerder

Minder

Lasten

Transport

7: 8

ƒ5078 9 ƒ12881.

ƒ 2374:19

Condemnatie reecq: aan ’t castels dit Jaer

16:

3937

’t gepasseerde jaar

1562:17:

gevolglijk ditjaar minder

119:10:8

oncosten van Slaven

15

145

annovoorleeden

26:4:8:

Iegenwoordig minder

13109:18:

Chialoupen en vaartuijgen.

5„

amppoissado.

9298.

13:„

3818

desen jare metider

3307:10:—

intrest reecq:

3307:10.—

anno passado

tgeen overeenkomt

oncosten van scheepen

638:6:—

amsvoorleden

1503:10:—

ditjaer minder

869:17:

180:13

scheepszoldijen

105:3:8:

't afgeweken Jaerwarense

nu meerder

75:9:8

addeerd.

ƒ8962:11:8 ƒ15335: 6:—

substraheerd

8962:—:—

waerby danduijdelijk komt tebeyken dat de generale

Lasten over deseprovintje ditaar mindersin

„6372:14: 8:—

en cantum van

Meerder

minder

winsten

ƒ22093:15:8:

antsaldelen mampaditjaer

„23290 6:—

dannovoorleeden..

8:

ƒ1896:10:

komvoorditjaerminder.

„3431: 2: 8:

op ’t Comptoir Citoe

„2917: 3:—

anno Passado.

ƒ 513: 19: 8:

dit jaermeerder

ƒ6372:14: 8:—

ƒ513:19: 8 ƒ1196:10:8

Transporteere

aan