closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 20 maij 1729

E

om nu aan te thoonenwaaruijt de Vermeerder

en Vermindering der voorenstaende Lasten Winsten

en In Comsten dit Haar tegens dievan A„o Passade ocr„

spronkelijk zijn zal den ondergetekende in Corbied

de Natenoemene Reden ter neder stellen en Eerste

Lijk, deverminderde achier aan ’t Casteelen Manipa

wijl door de Respective opperhoofden der Sulbaeterne

Comptoiren naderstaad aangethoond te werden Teweten

Dit Iaar

Meerder minder

Lasten

Cosgeldenon sa et Come en

. . . ƒ 2601:13:

hier uijt syn ortspronk hebbende dat er indemaenden

tber: en 8ber: een quantiteijd van 2204 k: aracq

't voorgaende Jaer van de pagten gelent sonder geldsom„

„ana zyn afgesz: mndsgrs: dat de prijs van rijs dit saer mind:r

is geweest en ook dat ao pass:o aen d’ Ed: heer gouverneurs twee

en een halv maand raendsoen meer verstekt is dan desen Jaare

welke een en ander de te vermindering heeft veroorsaekt

ord: ongelden vermindert

1044: 8: 8:

dese vermeerdering Cansteert dat a: p:o maend ranc„on

van kaarsen en'tlappus olij aende Edele heer gouverneur

dn eer afgesz: is ook dat de rijsten buscruid desen Jaare

minder inprijs is Geweest danwel 't voorgaende Jaarte

samen dese vermindering komt te causeeren

Extrad: ongelden vermindert tot

. 8639: 7: —:

dere denhier van is Eerstelijk dat dese reecq: a opass:o

sware lasten heeft moetedragen soo met de aancomst

als voorstelling van d’ EE: agtb: agtb: heer gouverneur

Johannnes Bernard en vervolgens met

het vertrek vande Ed: agtb: heer stephanus

verstuis na batavia daer en boven heeft d’E E agtb

heer gouverneur

Een

Transporteere

ƒ12284: 18: 8: