closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van amboina onderdato Lomaij: 1720

Dit Iaar

Meerder Minder

Lasten

ransport ƒ315:6:—

EE: trecking vanrandsan en aepar„

ratie aendescheepen gedaen is, dan

wel annopassade aen de scheepen

Beele liet e Wassenaer

291

met deminderde afgehand:

zijnge Soosal overtreden

tot de verwieerdende

Last postten

vand Loedijen vermeerdert tot ƒ3247:12: 8 1 .

Een gu arnisoen boelhouder voorn:t zela

dert dat en verscheijde gequalificeerd:e haer

gagte opgenomen hebben ook diverse verbetering

zijn moesapt: Elnigege condemm: die bij

voordragt hebben gelopen haer gagje door den

sec: vand agtb raad van justtie onfangen e

reecq: v: timm: 8 reparatie vermeerd:s . .

1191

5:—

zyn oerspronk hebbenden dat dese Jare eenige

reparat: meer aencomp: gebouwen gedaen is dan a

voorleden endesulx wel principalijk aen sComp:s

hostitael gelykby het specvicatie boek inde

maeudeirber en 8ber: naderkanb'oogt werden

T= Hospitaal smeerd:t tot

666: 11: 8:

desevermeerdering ontstaet dat godbetert

desen Jaere 101 Coppen meer in sComp:s

hospitael te kuur hebben gelegen dan wel a p:o

's geen bij derselver verleerde halve gagje zal

komen te blyken als hebbende annopats:o

maar gemont:t een sommat ƒ1235:17: 8 en

desenjare ƒ1428:

chialoupen en mindere vaartuigen:

3811: 13—

hier intvoort komende dat desen Jare

„meerder repat: en verstrecking aan

sComp:

ƒ 765413:— ƒ15336: 6.

Transporteer.