closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

201

A„o 17

20 Maij

Van Ambona onder dato

Dit Iaar

meerder minder

Lasten

P„r Transport

765.

ƒ

13: ƒ15336: 6:

'sComp:s chial: en mindere vaertuijgen gedaen is dan t:o

pass„o gelijk zulx inde maanden rber: 8ber: Julij aug„

bij 't specieficatie boek Exactelijk tesien is:

75

9: 8:

scheeps zoldijen.

dit is oirspronkelijk dat er desen jare meer impoten te

van de schepen en wel voornamendl: adrichem ende margaretta

alhier in’t Traspitalle erkuur gelegen en hinne halve gag:

g’guasteert hebben

11

8962:

addeerd

zoo dat de smindering der lasten dit aerop dete

provintje als tesegt bedraegd.

„6372:14:

de Generaellasten in’t geheel afgehand: zynde

nu oxers tappen tot dewinsten en incomsten

1323:9

winsten vermeerdert tat

hiervan is dereden dat dese Jare die reecq: overgeleken

bij 't gepasseerde meerbelast is met een somma van ƒ 3117: 12: 8:

wegens de spilagje gevallen op de aengeb: Ladingen den

scheepen Item enbeq: metale en ijsere Canon batav:s

versanden midsgrs: bedurven tarwe en drancken p„r Comp:s

verdusje onder de prijs verkogt welk een en andere desecmin„

„dering veroorsaekt helft anders zoude dese reecq: gefavo„

riseerd zijn geworden met een tantum van ƒ1926: 7: 8:

8781:18:—

'slands Inkomsten

dit is Eenlijck voorkomende door dien meer Zegels

alhier en sagoubomen tot hutoe vercogt dan anno voorl:

welk bovenstaende verminderde ongelden met de vermeerderde

1

winsten en incoms en tesamen gevoegt zynde soo

blijkt dat dese provincje dit Jaer vergeleken bij 't afge„

2:

16978

wekene dat als desegt bevoordeld is een summapan

aldus ten Eijnde gekomen zijnde saldenondergen:

inhope van schuldpligtelijk opgevolgd te hebben

E G'eerdeordres van haar hoog Edelens de Hoge

indiase Regeering Eyndigen

Amboina aan’t Casteel Victoria den 18 Januarij 1729

/was Getekend/ C: D Rals

8:

8:

8: