closeTerug naar inventaris

Transcriptie

115

Van Amboina Den 24 7ber: anno 1729

N„o 4 Copia afgaand

t briefboek van p:o maij tot

5. D„o aankomend Jultimo Cang:s Iongstleeden

6„ 't dagregister deses Gouvernemends van de voorsz:

maanden

7 'tactboek derxrbeterde persoonen

8. de Ziel en nagelbeschrijving in dese provincie

sub ult„o Iunij Iongstl:

9 drie korte tesamentreckingen, der specerij bomen

in dese provincie

10

Copia rapport van den sergeant van manipa

rakende desselfs gedane Expeditie, op

de papoese roders

gerenoveert placcaat sub 5 Iulij Iongstleden

11

gebiedende 't vast sluijten opstrant

halen en bewaken van champans

orembaijen &a

efje van Hila van 3:' deser versonende

12 Copia brie

ellin komsten der beijde zagoebosschen

ieenrond Iaar

13 Rapport van bouro sub ult„o Iunij sprekende

vande g’extirpeerde specerijboomen

op deen gepermitteerde plaetsen

14 Lijst der onder ult„o augustus inwesen bevondene

coffij en Sappanbomen

15 Copia briefje van hila sub dato 6:' deser mel„

„dende vandemdigo Culture op

voorsz: plaetsen;

uijt een briefje van bouro van 4:' deser

„. 16 Extract

conceruerende als even

Copia verklaring van 22 Iunij raekende

17

een verloren dreg geduurende de Exge„

„ditie tegens de papoese rovers.

d„o verklaring betreffende 6250 lb: bedurve

18

rijst in de pakhuijs en

N„o 19