closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina den 24 September A„o 1729

Register van Soaa„

nige bhieven, Boeken en Pa„

„pieren als ter ordre van den EE:

Agtb: Heer Johannes

Bernard gouverneur en Di„

„recteur deser Provincie

Amboina, met den Resorte

van dien, nevens den raad aan

den hoog Edelen Heere

Mattheus De Haan

Gouverneur Generaal

en D' Edele Heeren Raden

van Nederlands india tot

Batavia thansper de Chialoup

De Nagelboom afgesonden

worden

9

Dit Register

N„o 1: originele missive aan wel gem: haar hoog Edelens van

desen datum

2 Copiabriefje aan en van als even de dato 20„e Iunij

Iongstleeden

3 d:o resolutien deses Casteels

N:o 4