closeTerug naar inventaris

Transcriptie

131

Van Amboina den 24: 7ber: A„o 1729:

vinst en verlies telaten affschrijven eenige passabele aff: der mieder sedle

over de nadebuiten compt:

mndigten geen een boven 1 p=r C=to op de deser Iare hoerden rijst gevallen

naide buijten Comptoiren verboerden rijst gevallen

benevens een droghet welke volgens by Cotst. gemelte

„„

Resolutie gemhereerde verklaring gedurend ewanlendreg op de Expeditie

egens de zeer overeverloren

de bekruijssing op de papoese roovers is verloonen

geworden sijnde den 6„' deser lopende maend mede

zoodanig gehandeld met een quantiteijt van 5250.

lb: rijste, dewelke doorexpresse gecommitt„s

. „1

volgens beggende secretariale verklaring van blykenseketariale ver„

klaring

30„en Caug„t by het schoonmaken van eenderpaschrijse

en chiemaet bedorven sijn bevonden waer op wy,

in hoog Edelens gunstige approbatie Eerbiedigbeijven

affwagten de zomede dat wij op den 18:' maij beslooten

besent om de bengaalse

hebben de desenjare alhier aangebragte bengaalse

„lande tegen rd„s 80:

verkopen.

tarwe deelke Extraordinair slegt en ommogelijk

Louder nogslegter teworden deirveren

was aande broodt backers te latenver koopen tegens

80: rd„s 'tlast waerbi de EComp: niet meer als 23:

p:r C:to heeft konnen profiteeren

1

Bij Resolutie van 16: uulij voormelte is.

den generalen opneem

volgens ordinaire gevoonte vast gesteld den genraten wverrigt

opneem van alle 's Comp:e Effecten benet„

„vens diederburger Chaloupen en minder.

vaartuijgen,