closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 24:' September A„o 1729

abseluijt bevestigd, en tenselverdage om redenen wijd„

„lopig bij resolutie vermelt goed gevonden, sebieren

inlander van Iha gen„t Laijsiata tot radja vandit

laatst gem„t dorpaan testellen aangesien dese negorij

'tsedert den Iare 1721 dat den gewesen radja poilfilij

met tag syner onderhorige overhet Clandestin

tlaten sijner woonplaetse en let hardnd bbng

weijgeren om van hatuwane / waarbijsig netter woon

hadden ter neder geset, wederom nahaare negorij

te gaen voor althoos na bouro gebannen zijn dog het

aangrelijen denjange manschap Camelijk bevoekt

is, ook alreets ten lijde vande Edele heer gabrij

aandien laijnatta hetradja schap by pravisil is

gedemandeert geworden zijnde wijders bij raadsbesluit

van 18„e maart en 8:' Iunij wegens ouderdom en goede

diensten onder ent Eertitul van pattij truaantslage

anthonij miskita pattij van nako en fransis Cobacker

pattij van sirij Corrij en inderselverplaetse verkonen

Isaac misktta en Jacob kesaulia gelykdanookx

ionselaatst gem„t sessie met dier gelijke: inlandse Eer

ampten scn begistigd geworden Zacharias Caijadre

pattij van waij en pieter moriam orangk: van

hative kitjel midsgrs: den 16„e Iulij daaraan

balk orangkaij vanpalmatta opbauro en Iurij

arangkaijvan massoavoij op amblau maar onder

sComp„s