closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eende

179

Van Amboina Den 24„e September 1729

lijkheeden

Den Eijck van Ellen, maten en gewigten is ter

den Eyk en verschansing derCol„

legianten is mede behoorlyk

behoorlijker tijd volgens oude usanties desen Iare, twee„

gedaan

„maal vrigt ende verschanking der Collegiantenen

burger officieren bij resolutie van 14„e februarij

geschiet ook in onse bij eenkomst op 19„e 9ben: A„o pass„o

en 19„e Ianuarij Iongstleeden verstaan sekerhuijs

besluijt omthuijsv: den

en Erff staande en geleegen inde Chinese straat

hin Sdupasso aan Eenige

en

lijf Eijgenen gelegateerd

endoor de weduwe van Chines:r Soepassol

byvendutie te laten verkopen

aaneen melnigte vrijgegevene slaven gelegateerd ten

voordeele der bewoonders te doen verkopen aan gesien niet alleen

het selve ten eenemaal inverval raakte maar oock tot omdat het ten Eenemael

inverpal is Geraekt

niets anders vertreckte als tot een schuijl plaats

en gestreckt heeft tot

vanroe kelose Lijff Eijgenen dewelke sig aldaer met

een schuijlplaatsp: amphiaen

rookers en dobbelaars

Amphioen roken en debbelen wisten te diverteren

en sig indit wijdlopig gebouw sodanig te verbergen

dat het onmogelijk was dese knapen anders, als enkild

en bij geval te konnen ontdecken

Op den 7:' Ianuarij Iongstladen hebben wij in onse

vergadering de versoon van laurens paulus z:, dewelke op canstelling van diverse

Einlandse negorijs hooffden

den 6:' Maart A„o passado nies indispositie van

sijn oud en affgeleefden vander hot pattij

van Wassoe ter preuve was aangesteld in dese bediening

abseluijt