closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 24. September 1729

de chaloupbouro Rechialoup Bouro, na datse mede van Eenige

gebreken verholpen was, ging den 2„e november A„o passado

na Saporoua ten affhaal van Coraastenen en

reverteerde den 24„' daar aan behouden te desen

rhede waerop wij derselve op den 26„e d„o nabelang

hebben gedepecheerd, waa waarstop den 10„e xber:

een lading vnhout werken kalk en stelven

terugbragt hebbende daarop den 13„e D„o nog een

togtje na Lapardua gedaan en vandaar herw„s

overgevoerd en op den 18„e aangebragt en kloek

getal van Coraals denen enaangesien deselve

tot het metsel werk seernodig waren hebben wij

dienbodem den 24„e der laatst gem„t maand een dier„

„gelijke vragt van kelang latenhalen en deselve

den 2„' Ianuarij daaraan ontfangen den 30„e dier

maand deed dit kieltje een reijse nabouro vanwaar

het den 26:' februarij met een lading kalk

retourneerde enden 24„e maart dientogt wederom

herwatte omden Iaarlijksen eijsch nabouro

over tevoeren en quam den 15„e april nethout„

„werken behouden alhier wederom te verscheijnen

den 23„e daeraan bragte dese Chaloup na banda

over zoodanige houtwerken als in’t vervolg deses

onder de versondene goederen nade buijten Gouvernementen

bekend staan en nadatse den 8 Iunij wederomde s

rug.