closeTerug naar inventaris

Transcriptie

les

en ts

in

143

Van Amboina Den 24„e September A„o 1729

rug quamen hebben wij te den 30:' Iunij en 10„e augustus

nog twee togtjes nakelang laten onderneemen omhout„

„werken aff tehalen dewelke den 20„e Iulijen 2.

deser maand behoorlijk zyn aangebragt

de Chaloup de Coffijthuijn: ging den 16:' 8ber: de Chalrup de Coffijthuin

anno passado van hier na mampa omsig aldaer bijde hougij

vloot tevervoegen; dog wierd van daar wederom na,

dese hoofdplaatse versonden alwaarse op den 28„e

daar aan arriveerde en in mediaat daarop ofte den

30„' diermaand een togt nakelang deed van waarse

den 25„' November een ladingkalk en steenen terug

bragt den 4:' xber: zeijlde dit vaartuijg nabapanoup

en quam den 19„' met Coraatsteenen gesuwdt wederom

alhier ten anker dog de toen onderhanden zijnde

reparatien wilden niet permitteren dit kieltjen

langleggen telaten weshalven wij'tselve nake„

„lang lieten gaan, omvan daar een vragthoutwer„

„sen ensteenen herwaardd te brengen het welke

op den 4„e Ianuarij geschied zijnde zoomoeste het selve

dese togt op den 8:' februarij hervatten en nadat het

eenkloeke quantiteijt houtwerken en kalkop

den 23„' diermaand alhier hadde uijtgeleverd

Soginghet den 9:' maart matoemakaij om coraal

steenen en bragte deselve den 21:' daaraan

alhier