closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina den 24:' 7ber: A„o 1729

De Sagelboom van Zeijll en Crijel wel voorsien

als ook 'tehol is op den 16:' Iulij na batavia aangelegt

en steevend thans denwaard„s met de volgende manschap

teweeten

d: onderstuurman

1: bootsman

1: ondermeester

1: scheepstimmerm„ en

20: mattroosen

24. koppen in't geheel

de Chaloup de Coffijthuijn D' Cofij Thuijn van Zeijl en treijl wel

ensoo mede thol, is bemand metx

voorsien

't onderstuurman

1 bootsman

scheeptimmerman en

1

gemeene

17

tesamen 20

Coppen wijders gewapend miet

6 p:s ijsere grootelingen

van 3 lb baals

2

metale bassen

6

camens sotd„o mits„

gaders hand geweir en

ammunitie naproportie

Botro redelijck wel van zeijl en treijl versichen

thel na adevenant is beseth niet

1 onderstuurman

bootsman

1

1 scheepstimmerman en

gemeenen

17

koppen in’t geheel

20

en gemonteerd met

6 p:s ijsere Canons van 3 lb: bals

5 metalebassen

1 6 camens tot d„o benevens kleene

geweew