closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Hmboina Den 24„e September

geweer en ammunitie nabehoren

De Speelman van zeijl en treijl.

als mede 'thol welversien, is bemand met

1 onderstuurman

1 bootsman nevens

13 mattroesen; tesamen

15 koppen wijders gemonteert met

6 p:s ijsere grotelingen 2 van 3 em

4 van 2lb:

metale bassen en

6

camers tot deselve voorts van

18

kleijn geweir en ammunitie

propontie

DeComtommer is volgens het hier voorens genelateerde

aee e

De Patchallang de woelwater thans op de cruijs„

togt van Zuijd ceram was op desselfs ventrek

welpensien en bemand met

't onderstuurman

1bootseman nevens

ondermeester

1 Conporael

4 soldaten en

13 mattresen

koppen in 't geheel wyders Gemonteerd niet

28

8 p:s metale bassen

4 regtlopende _„o

23 Camers tot deselve

en kleijn geweer Etc„

naproportie

26

197

1729