closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 24„en September 1729

984 coppen P„r transport

904 Coppen Per Transport

Jt op de alhier van ende chaloupen

91 o de alhier varende chaloupen

g' gecondemneerdens als 3 oedaten

g' gecondemneerdens als 3 soldaten zon„

2 onderstuurl: en 4 matroosen

den stuijnl: en 4.

werkbazen en

werk bazen en

gezellen

Gezellen

93 diverseambl: als kruitmakers huijs tE scheeps

95 diverse ambagtsl: als kruijtmakers

d„os draijen geofffinds metselaas steen houwers

huijstimml: schaps d„o draiens

wagemakers waer onder metselaar

grofffmneden metzelgers steenhouw„

gegageert

wagenmakers waeronder een nets„

laer gegageerd

1076 Coppen tesamen

1099 Coppen te samen

werden widers in ’t vervolg verthoond hoedanig de onder

officieren en geemeene militairs geplaats zyn

pestering der militie

tewesen

garnisoen

Zengeants en

schrijvens couporael soldaten Jamb:r

drie meester

1756

20

7

1

in't Casteel en deningmuur

22

6

inde Ed„s heers wagt

17

2

aan de kruitmoten.

19

3

1

ten Ed:e middelburg tot baquala

18.

3

barcado tot alang.

1

op de post van hoetoemoetij.

1

uussamve.

d

2

4

gegagandens.

5.1

impotenten int hospitaal

tothitol

45

1

4

ter fortresse amstb:

17

1

3

„averburg tot Laehoe

11

1

redoutleijden op hitoelam.

1

aand’ indigo makerij

tot hommioa.

3

36—

1

ten fortresse duursteede.

reduijt bevenwijk tot nus„

13

1

2

.

salaut.

1

P„r Transport 18

51 298 7