closeTerug naar inventaris

Transcriptie

115

Van Amboina den 24„e September A„o 1729

Ende overledene, gegagieerde en gecondemneerde be„

staandit Iaar in 65 Coppen als 62 overledene waer lijst der overledene

onder

1 huijstimmerman

J„o

1 scheeps

1 boekbinder

1 Coetsier

6 Corporaals

37 zoldaaten

't tamboer

13 matroosen

1 gecondemneerd matroos

62 coppals even; midsgrs:

t gegagieerd sergeanten

1 d„o soldaat uevens

matroos van soldaat daer

toe gedegrateert, makende

tesamen

65 koppen als Gesegt

zynde intusschen de gegagieerde indesepronmen volgens

gegagieerde

nevens gaende Eyste tesamen sterk 12 Coppen en die

en van die welken tyd

ghene welker bevonden tijd reeds geExpireerd is off in

geExpireerd is

de maand mai en 7ber: 1730 staat ten Eijnde

teloopen bedragen een getal van

187

Coppen namendlyk

13 boekeoudens enassistenten

14 Chirurgijns en ondermeesters

2 krankbesoekens

19 Zergeanten

51 Corparaels

299 sollaaten

1 Constabels en D„os maat

3 brruijtmakens.