closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Ambaina den 24 7ber: Anno 1729

3 kruijtmakers

135 zievarende

3 coperslagens en geelgieters

2 groffsmids en slootemakers

11 huystuul:

15 scheeps _„o

7

metselaar

5 draijers enwagemakers

_„o en

1 Zeijl

2 Cuijper

587 Coppen als voren

breken van A„o 1729 hebben wij op den 10„e

de zoldij

geresueneerd endaarby magt

aanmeerbijng op de gene„s desen inrade

simeerde zoldy boeken van

1

genomen

A„o 1729

Dap de zaldos tequaat den desenare van batavia aengekomene

dienaren ten bedragen van ƒ9078:10: 2 behoorlijk

syn ingenomen enden ijder voor 'tsijne gedebiteert

op carta 168 van’t Iournaal tebeoogen

A„o Passado van batavia alhier verkeerdelijk

Dat de d„o

gesondene reecq: van den soldaat Iacobpijl

vanstackholm wel is ingenomen en voor sijn

zaldoos tequaat van ƒ108: 18: 10: belast

wijdens voorde bij de voomgeboeken goedgedane

gagie weder terug ges: vide Ioirl: f:o 174

dat het Zuijver procedido der nalatenschappen van ’s Comp„s

overleedene dienaren ten bedragen van ƒ 767: 18: 8:

in cassa geteld syn gelijk ook een ijder op syn

doodreecq: gefavoriseert tesien op Carta

340

ook hebben wy by het laatst gem: raads beslint goed ge„

vonden uw hoog Edelens op het ootmoedigste

teversoeken ons te qualificeeren

in