closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om

Van amboina den 24 7ber:

na uw hoog Edelens ilustre persoonen en reege„

ring in godes vijlige hoede bevoolen te hebben met een

seer diepe Eerbidigheyd blyven /onderstond/

uw hoog Edelens seen oodmoedige en getrouwe

dienaar (was Getekent) Joh:s bennand E: De

Haze J:s Schraavelaar A: W: trisvogel

Cornelis roele J Voordt A stipel J

Jochemsz: /in margine/ in't Casteel victomia

den 24 7ber: A„o 1729

generale

171

1729