closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 24 7ber: A„o 1729

mogten wesen zoo versoecken wij uw hoog Edelens

oodmoedig om denselver gerespecterde ordres, hoeveel wij

aandemlanders; die diergelijke schulpen inden

aanstaande mogten komen op tesoeken voor ijder

picol sullen betalen

Intusschen bestaat de verdere, Lading vande nagelboom

Lading van de Chaloup

denagelboom

volgens Cognoscement, in

2000

lb: Sassafraas

Sappanhout

2898

Coffijboonen in 43 sacken

4343

â idersak 100 lb:

indigo in 2 kassen

293

8

sassafrasolij meenkaste

404

off 468 lb hartebeest hoorns

ds

kassen met divense onbequame

2

gereeds: etc„a

Buijten Dekas

1p:s ancken

2„' dommekragten

2 dreggen

1. blaasbalg

4 bankschroeven

1 coopene mortier

bedreigende volgens factuur ƒ 1611: 19:

waarmede

Hoog Ed: Erntfeste

agtbare manhaffte wel

wijze voorsienige en seer

genereuse Heeren

na