closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vra

Van Amboina onder dato 24 7ber: A„o 1729

Amboina

Aan Den wel Edele agtb: Heer Johannes Bernard

gouverneur en Directeur deser Provincie

Wel Edele Erntfeste agtbare

manh: wijse voorsienige dis„

Crete en Seer genereuse Heer

t P„o dagoet honden vantomnel gaet Eei deseanttuwel

Edele agtb:s over netto een hondert een negentigh lb:

Suijver geprepareerde indigo welk quantiteijt desen

Iaare meerder soude geweest zyn indien de

continueele swaare regen het niet vermindert

had, want vande drie laaste thuijnen is en niet

meer afgekoomen als sesthien lb: daaranders

aparentie was geweest volgens zegge van gem:

post honder een hondert lb: van te booken

gaet over ineenbask en versegelt 40 lb: gedhoogde Coffij

die doorde inlandenen alhier gelevert is

Coffij en indigo

welke factuurtjes van voorn:

hier ingeslooten zyn

hitoe alhier

demlandse hoofden vande cust

de quantiteijt

heden morgen op gegeven hebbe

der garrieffel nagelen welke sijlieden

deesen