closeTerug naar inventaris

Transcriptie

179

9

Van Amboina onder dato 24 7ber: 1729

deesen Iaare aande EComp: denken televenen

teweeten

bha:

Hitoelamma

1

Hila.

wackal.

mamala

4

Caijtetto.

zeijt

2

negorij lima.

2

1

Liang

Somma bha: 12:

de radjas en orangcaijen benne nog bevreest soo veel

niet te konnen leveren alsoo denagelen die over 2 maenden

zijn uijtgekoomen met den regen inbladeren

syn verandert

terwijl met het diepste respecten eerbiedblijve

(:onderstond:) wel Edele Erntfestemanh: wijse voorsienige

discrete en seer genereuse heer /lager/ uwel Ed: agtb:

onderdanige en gehoorsame Dienaar /was Getek:t/

I„n van oordt /:in margine:/ Hila amsterdam

den 6 7ber: 1729 /onderstondt / acordeert /was getekent:/

G„t Craus Secrep„l

Extract