closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ena

Van Amboina onder dato 24 7ber: A„o 1729

Extract uijt een Missive geschreven

door den Boekhouder en resident

tot Bouro Carel freno

Aan den EEAgtb„re Heer Io„

„hannes Bernard

gouverneur en directeur deser pro„

„pincie Amboina sub dato

—:

4:' 7ber: A„o 1729:

onder opsigt van den boss:r Iacob rijnschooten komt sComp„s

Chiampan thans tot uEdele agtb:s over meede aanbrengen

„de blijkens factuura en Cognoscementje hier nevens

geslooten den alhier geprepareerde indigo ten bedrage

van 103 lb: netto off 149 lb: bruto en 122 lb: vandemlanderen

deses district ingecogte Cossijbonen in 2 sacken

afgepakt N:o 1 weegende 66 lb: en N:o 2 lb: 56met 200

„manga

bossen manga bast en 30 tembels dammer midsgrs:

een quantiteijt Sapanhout ongewoogen /onderstond/

/accordeert:/ was Getekent/ C. G Craus Secretaris

Vertoog gedaan aan

den EE agtb: Heer

Johannes Bernard

gouverneur en directeur deesen

provincie Amboina

betreffende