closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vras

Van Amboina onderdato 24 7ber: A„o 1729

In op volging VEd: g’Eerde ordre hebben wij onder„

geschrevene Expresse Gecommitteerdens vervoegt

binnen Casteel aldaar van den Zergiant

Commandant van’t Comptoir manipa

Joan Hendrik Knop ontfangen, en aenden

pakhuijs opsiender Johannes Mot sler, over

gelevert en ineencas N„o 1 geborgen een quant„t

van 1630 p:s parlemoer Schulpen segge een duijsent

en 600 dertig p„s en weegen tesamen

401.

waarmede verhoope VEd:s geExtimeerde ordre te

sullen hebben voldaan in welk vertrouwe

op 't nedrigst d’ vrijheijt neme ons vernoemen

(:onderstont:) Edele Agtb: onderdanige en trouw„

schuldige Dienaren (:was (etekent:) WV

V„n D„m Slijp (:in margine:/

ƒ

Boven en J„s

Amboina victoria den 17:' 7ber: 1729.

Extractuijt het Iournaal gehouden

inde Panthiallang dewoelwater

geduurende de bekruijssing van noord

Ceram vervattende op

Woensdag