closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 24 7ber.

effen geanten van Hitoelamma en Loehoe

hebben wij versogt omvoor eenige dags na amboina

te gaan ten Eijnde uwel Edele agtb:e nedrig, te

versoeken om een request onder sComp:s papieren

na Batavia te senden aanhaar ho: Edelens

omde qualiteijt als vaardrig temogen

optineeren

terwijl met eendiep respect en schuldige Eerbied

blijve (:onderstond:) Wel Edele Erntfeste

agtb: manhafte wijse voorsienige discrete

en seer genereuse Heer (:Lager) uwel Edele

agtb: onderdanigste en gehoorsamedienaar

(:was getekent:) I„n oordt (:in margine:) Hila

amsterdam den 31:' 7ber: A„o 1729 (onderstondt)

accordeert) was Getekend:) (g irans secret„s

Raporbaanden Ed: agtb:

Heer Johannes bernhard

gouverneur en directeur deser pro„

„vincie aangaande den ontfangst

van Parlemoer Schulpen

Edele Agtb: Heer Gouverneur

in ogvoeling

189

anno 1724