closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1.:

Van Amboina onder dato 24. 7ber: anno 17

wijse voorsienige Discrete en seer genereuse

Heer VEE: agtb: 'sComp:s importante belangen

de divine bescherminge aenbevoolen te hebben

altoos met veel respect sal tekenen te sijn

en te blijve (:onderstondt:) VEE: agtb: gantju

onderdanige en gehoorsame Tienaar (was

(Getekent:) A=n W=m Trisvogel /in margine:/

Saparoua Duursteede den 31„e augustus

1729 (onderstont) accordeert) was Getekend:)

C 9 kraus secruetaris

EExtractuijt Den Briefgesz: door

den Coopman enhoofd tot Hiela Ian

Van Oorat aan den EE: agtb: Heer

Johannes bernard gouverneur

en Directeur deser Provincie

Amboina Sub dato 6 7ber: 1729

de inlandse hoofden vande cust stitk alhier heden

morgen opgegeven hebbe de quantiteijt den garioffel nagul

welke zij lieden deesen Iaere aan d’ EComp: denken

televeren teweeten

bha:

hitoelamma

hila

1

wackal

namala

Caiteto

Zeyt.

negonj lima.

Ciang

12

Sommabh

de