closeTerug naar inventaris

Transcriptie

195

Van Amboina onder dato 24 78ber: 1729.

der adjas en orangkaijen bennen nog bevreest

sooveel niet tekonnen leveren alsoo de nagelen

die over twee maanden zijn uijtgekomen met den

regen inbladeren zyn verandert /:onderstont:/

wel Edele Erntfeste agtb: manhafte wijse

voorsienige discrete en seer genereuse Heer„

(:lager:) uwel Edele agtb: onderdanige engehoor„

„same Dienaar (:was Getekent:) J:v:oordt

/:in margine:/ Hila amsterdam den 26 7ber: 1729.

(:onderstond) accordeert) was Getekent) CgCraus Secret„s

Aanwijsing offnotitie van alle zodanige

Chialoupen en Chiampansaeser door ons ondergesz:

gecommitt:s bij naauwkeurig ondersoek in deese

Provincie op heeden in weesen bevonden zyn als

van mast chiampans gr:

Chialoupen do

lasten

van 2 massngr: groot:l asten

d’ borger reymer brouwewend:s tot maccasser

lasten

30

1.

'thuijshorende Cornelis hardenberg.

1: 10:

1.

40.

inlandsbonger Cap: isaac Enbwo

1: 12:

d„o _„o kansoko

30

_„o _„o Cap: Imacquelijn

borgerluijtenant m:r heijne thans den bonger

1: 8:

pieter de kok

1: 40: 1: 20:

inlands d„o d„o gerrit voogel

wedue van den nederlandsen boeger luijtenant

1: 30. 1: 12:

michiel anthonisz:.

5 5

Transporteere