closeTerug naar inventaris

Transcriptie

197

Van Amboina onderdato 29 7ber: A:o 1729

chialoupen do chiampans

van 2 mardn 1 mas groot Las

gr: lasen grootlaten en

P„r Transport 3 9 24.

ƒ16:6

den borger Iohannes marthijn

mandijker tousiga van bangisthans borgervaendrig

130

philip goan

Shnleb hoebrsanij dhans den Chinees

1 45

betchiamko.

10

ƒ 10

Chinees quejam

4 10 26

Somma

(onderstond) Amboina Victoria adij ult„o aug:s A:o 1729

(enwas Getekent) E:s D' Haase en C:s roel (onderstondt)

(accord:t) was Getekend) C G Kraus Secretaris

Dbendemen Vder vernagting van

S Comp:s Domeijnen in deese provincie

Ao 1729 lb: 17 3/30 thans meer thansmind:r

n

rd„s

4500 rd:s 4500 rd:s

de aaracqen Zaguweer

rd:s

520 535„ . . . 15„.

toplaen

42„ 57„ . . . 15 „.

't handvegten

482„ 530„ . . .48„.

's chinse hooftgeld

„slagten van beestiaal

66„ 70 „. . . . 4„.

destaes Eenberg

44 25 „.

19

de inkomsten van de bazaar

500 „.

Somma Rd„s 6217:

1

Amboina Victoria ult„o aug„s A:o 1729

(getekent) Cg kraus Secretaris