closeTerug naar inventaris

Transcriptie

199

Van Amboina onder dato 24 7ber: A„o 1729

rd„s een duijsent en negen en eenendertig stver„s dewelke

doorde ondergesz: wijkmeester ten onse overstaan

3„ kleijne kassazijn getelt om den Cassier bij die boekjes onder ’s Comp=s

i 's Comp„s inkomsten tewerden ingenomen inverwagting

VEd: agtb: in deese onse verrigting genoegen sult

neemen verblijven (:onderstond:) VEd: agtb: trouw

Schuldige Dienaren /:was Getekent:/

C„s D' Haeze en C„s Roell /ter zyde

stont / door ons getransporteert en overgedeven aan

den Cassier Jan Smit (:was Getekent) C„s

Symonsz: Pieter strijthage en D

ens

vogelsang (:Lager) by mi ontfangen ro„

aug=o anno 1729. 1

1009 131: (en was ondertekent) Jan Smit cassier

/onderstond / accordeert / was getekent/ C g Kraus

secretaris

wij ondergeschrevene verklaren d’' voorenstaende papieren

met derselver mmnute behoerlijk geconfronteerd en

accordeerende bevonden te hebben. batavia in ’t Casteel

n

den 30:n 9ber 1729.

PTreling

M:Pe Cavam

Wden

G: 6 Beut

W Hele