closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eerste Deel

A„o 1742.

den - - . . - per den bi

gen hendrik nederru

over macassar.

den . . . . - october p„r

de Chal: d’Idaanna

ek

Lagpste vaar alde Aodan ge

Brieven en daar toe gehorende

also

Bylagen, desen sijn ingesz:

en successivelijk ontfangen

aan

Folio.

omboina

Ed

Eijsch voor amboina en den Jare 1743. annex

1.

een Cathalagas der medicamenten

b'antwoorde patriasen Eijsch

14.

15.

Register der Papieren

Missive gesz: door de heer Jacob de Iong, Gou„

verneur en directeur benevens den

raad tot amboina aan haar hoog Ed„s

23.

ged:t 27.e 7ber: 1742.

Resolutien genomen in rade van politie

tot amboina sedert den 25.e Iunij tot den

„146.

27: 7ber: 1742.

Ziel en nagul beschrijving der ambonse

429

provintie onder ulto Iunij jol„ gedaan

b'Eedigde notitie aanthanende de ten Eijlande

233.

-

Bouro gedane specerij Axtirpatie

secretariale attestatie wegens de onder het doen

der Jaarlijxe noordceramse visite: op

eenige dier gebergtens uijtgeroeijde noten

235.

en: kagulbomen

quittantie van’t subaltern hoofd ter Custe

hitoe novens de uijt ’s Comp:s sagoe=

bossen ontfangene penn: sedert den

14: augs: A„o pass„o tot den 14:' augx: Courant 241

Notitie der gedurende dientijd verkogte

„244

sagoebomen insoort

Extracten uijt de ontfangene bauro

Twe

en hilase brieven van den 7.' augs: en

3. 7ber: Courant wegens den gedanen

ansaam van Indigo in een rondjaar

„1240

in de districten aldaar

aanwijsing van de tot Amboina in wesen

sijnde burger Chiampangs Chial: &„a

„215

Rapport van Expresse gecommitteerdens aan„

sonende