closeTerug naar inventaris

Transcriptie

intig

3

Ge

15:e Junij

Van Amboina onderdato 21=e 9br:

1742.

6.

lasten Paruw in soort so tot randsoen van

den EE: agtb: heer Gouverneur hongi togt

en orangkaaijs teest mits p=s 6orie lasten

Zer

door de bakker g’Eijscht. zegg

½ legger spaanse wijn tot het uijtdelen van’'t 5:9:

avantmaal

een halve

lasten rijst

vierhondert

400.

ses

zout

6

1:

„laten boter Vries

Vijff en twintig

potten. bengaals

Sestien

16

Peper

drie duifent

H.

3000.

off baal Caneel.

60.

tagehentig

mede tot randsten

daten roscammer bier

15.

en Nagotie

Vijfftien

20.

Sareel

twintig

40.

halff maans . .

Veertig

6:

Aker

Ses

2

horenslewven

twee

40.

Delfs . . . .

Veertig

Main

W.

twee

lanke

1.

leggen secq wijn goedek

Een

5:

vriff

france Wijn

1. duijsent 9n Houd„t

3500

bottels goede blanke france wijn in stede v: 7. legger

45

Leggers aracq apij

vyff en veertig

1.

anker Jopen bier

Een

ten dienste van’t haspitaal tot

:

derquicking der Impotenten

1.

Wijn tuct

Een

kanassers poeijersuijker so tot baerepans, banquetie als

Jr.

anterstnts voor de hangie togt en Comp:s guasturee:

twee

oop