closeTerug naar inventaris

Transcriptie

15 Iunij

Van Amboina onder dato 24=' 9br:

1 74.2.

2000.

-. ld: witte Kaarsen

zeggs tweed uijsens

tot randsoen en negotie

balen Cattoen

40.

„Veertig

2

twee

hassen Ampt glasen ien behaeve van 'sComp:s ge

prals scheijff 9las pouwsen binnen en uijten tCastlet

1

een

Ab: Savavel

4000

„vierduijsend

tot hot maken en repareren van ’t buskruijt

20000.

Salpeter

„twentigduijsend

bossen goenij beng„s ten dienste van 's Comp:s daartuigen

150.

pakhuijsen en dispenrs

„handte uijftig

60.

kann: Staanhalt„s ten dienste van de leertouwerij en get

aansmeeken der blaasbolgen

„settig

9

vaten spijkers te weeten

7

vaten dunne dubbelde

2.

enkelde

7

1

dikken van 6. duijm

1

d=o

5.

CasEijschers

3

taten als even

3

neegen

10

platen Coper als 5. rood en 5. geel van de dunste soort

thien

tot dage

goedjes then

100

een hondert

lijx ge

bruijk en

100.

dubbelde bladen Blicq

negotie

eengaadert

100

staven staal meest van de kleenste soort

een handert

4.

van 3: d„rj dik en 24 voeten lang

vier

400

vierkant van 3¾: 1: 1¼: en 1½. d„m dik:

vierhondert

ijser

400.

„smalle platte van de kleenste soort

„viert ondert

17

p„s slootplaate

„twaalff

Matrialen

60.

hoeden twee kolen tot dagelijx gebruijk:

Sestig

1500.

p„s Iatr duijgen, getmaken van vaatwerke d=o

„vyffliej andert

1500.

Chinesen af verdubbelplanken door 's Comp:s gebouw e waartij„

„wijftens andert

Equipage Goederen

p