closeTerug naar inventaris

Transcriptie

50

J.

J

2.

4.

4.

24.

8

17

12

12.

12

48.

12

636

4.

3

15 Junij

an Amboina onderdato 24=e 7br:

11742.

p„s Witquasten tot dagelijx gebruijkt alhier als

vijftig

zegge

opde andevorige buijten Camptoiren

onde savare touwen

twee

ten dienste van 'sComp:s vaartuijg

Zeijlen

twee

van de grootste soort

twee

ydere pikpotter

ten hoogsten benodigt

Tijen blax van 30. d=m der met drie pokhaute

vier

schijven 4 metalen bassen

wijssels met haar mooren

„. vier

Diverse Gereetschappen

p„s atagaars in s=t alt 12. p„s v: 1. en 12. p„ v: ¾ d„m dik

„vier en twintig

Iun mermans Dissels

agt

handzagen

twaalf

Heekbijtels

„twaalf

vermoor bijtelk

„twaalff

schaaff beijtelse

„twaalf

boorijsers insoort

„agt Veertig

kant bijtels

„twaalff

vijlen intoort als

24. p„s driekakte en

12: halve randen door den Wertbaas tot degelijx gebruijk

400. insoort voor de baas wapen Camier

400.

met

2

836. p„s wijlen insoort gemeld

agthond: sen dartig

p„s bankschroesen als

2. p„s voor debars wapen Camer

smit

2.

41. p„s bankschroeven als boven

tot dagelyx

„eeer

gebruijk.

p„s handschroeden, als

4. p„s aan de baas wapen Camer

4. grott Smit

Kruijtmaker

9. ps handschroeven als Even

negen

drie

p„s rijptangen, door den baas wapen, Camer

2. p=s