closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dertig

7.

Red

15o Junij

1

van Aimdoina, onderdato 27=' 7br:

1742.

2.

p„rs

blaasbalgen

twee

zegg

1

ambeelt

een

1

kt: bank Speerhaak

een

voorde

baas stut

Lootscharen

twee

7

als

Inij ipsers met hun tappers

alo.

even

1. p„s groote

6: insoort voor debaas wapen Camer

7: p„s als even

seven

p„s

buijgtangen voor de E:s Cruijtenaker

twee

als 1. rande en 1. platte

10.

smelt kraesen van de kleenste in soort

tien

-„

voor de baas smit

Wapen Camers Goederen

100

p„s Snophanen in ruijling voor de anbeqaamet

eenhondert

200.

Pattroon tassen

d=o

„kweet onders

6000.

snaph aan Steenen

ser duisend:

5.

bossen Spanen tot scheeden

Vijff

400

p Caadrijsters

ten dienste wanpot

vierhondert

guarnisoen soo

4 5.

Snaph aan flaten

hier als op des buijten

vyfff en twintig

Coptoiren.

54.

Piekstokken Javaans

vijfftig

bossen tran sijnen

50

„vijftig

Kouvel Een

40

p„s

veertig

Spiaren

54

vijfftig

6

vaten

agt

J..

ld

wEerddadat ten hoogsten

beeevdigt

vijff en twintig

tot ruijmnaalden en pendraten

voor de geweiren van't Guarristen

mitsgs de kruijteolen

30

Copper dragt ten hooghen benodigt

dertig

arthilierij goederen

lb

amarie tot schuuren der Geuteiren

S:es:

woorde

4.

borax als

waren Camer

Ed:e tot aldeersel a=a

6

6

voor de baas mit

twaalf

Ed: als vooren

12.

10. lb:

„.