closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ22.

Iunij

an Amboina onderdato 27 9br.

114

50

vijftig

p„s kort begrins van beurs en bortsens zeggo

50.

Srappen Verteugt

vijstig

50

spraak kansten

vijftig

als even

100

A: R: C: boekjes

eenhondert

50.

portjes

„Vijftig

30.

havermans gebede boekjes

4

„dertig

1.

een

formelier Roek tot gebruijk op de predikstoel

Boekbinders= Goederen

naalders

„Vier en twintig

24

messen

twee

otdagelijx geboruijk

groote, schaar

een

1/

Jvore rouw beentjes

ser

Medicamenten Chirurgijns Justrementen

volgens gannexeerde Cathalogus .

Militairen, ambagts en

Zevarende gesellen.

soldaten

50

2

Iambaers

1

dwars pijper

4

ste„ timmerlieden scheeps

4.

huijs tiimerlieden

Metselaars

4

in stede van die over

leden en

beelthouwer

1

hunnen tijt sullen

grEx„

t

kuijper

pereert zijn

affuijtmakers

J

1

groff smit

1

Sertemaker

1

Coperslager

roep off snaphaan slotemakers

mattrosen

20

Amboina aan't Casteel Sictoria adij 15„' Junij 1742.

was geteekent:/ D/ Jong, G: V: B: V: Floklandt.

GG