closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4tig

„„

50.

40.

10.

40

6.

30.

20

60.

900.

60.

250

150

350.

40

200.

15.

6.

6

50

50

200.

50

50

100

50

50.

7.

V

15.e Iunij

AR

V:n Amboina onder dato

21= gbr: 17425

zegge

p„s Ciffer Lijnen

Vijftien

Griften

1

Veertig

lb: gesnede potloot en rood

thien

aarde

p„s pottood en rood aarde koherjes.

„veertig

Wet off slypsteentjes

„als aan de

Ses

de ammesijde

ad: Zegul Laq

dertig

garen

1

twintig

naaij garen hollands

Sestig

ruct stoffen insoort, bestaande in gam

„drietandert

galnoten en Coppor root

Chuders Goedt

ld: olij Saralt

Sestig

geelen oker

„tweehoud:t vyjftig

spaans groen

eenhond: en vijfftig

Loot Wit

driehank: en vyftig

vermiljoen

s tot schilderen van 's.

veertig

Comp:s gebouwen vaar„

tweehondert

menij

„tuijtgen &„a alhier als„

op de buijten Comptoiren

florentijns Laq roor

mitsg=rs negotie.

uijftien

Engelse asch

ses

amen Linzaat olij

Ses

p:s Verffqnasten

vijftig

penseten

„vijftig

lb: bruijn omber

tweehondert

H5

gedrukte

oeken

p„s Psalmboeken

in

Quarlo

vijftig

1

octavo

vijftig

rent dienste

Spreuken salamons

1

eenhondert

„van kerk

en scholen

historien Davids

vyftig

Envangeliums

vijftig

50. p„s