closeTerug naar inventaris

Transcriptie

leg

e

Jum

Van mooina, onderdato 27=e 9er: 1742.

Eijsch van amboina van Jadavege

Eerbiedig antwoord opde

specerijen, Coopmansz: en wes

nevenstaande Eijsch

meer dewelke in dit lopendetaar

1742. sullen moeten besorgd en

herw:s gesonden werde, te weten:

Garioffel nagulen soo veel als

Den insaam der nagule dieker

schip Delfland batavca waards

van de beste soort kan worden

staan vervoert saan te werden

bestaat in desen jare in een gering„

quantitijt van 13127: 077

weggesanden buijten de indese

525

V45/450 kh: en sal den ondergeteok

sig wijders gedragen aan’t geen

Contumptie

in a„o pass„o daar van reets bij sjn

Eerbiedig antwoord besijde den

dijkh verwelt heeft

Indigo van Ambon soo veel te

Den insaam van dese verf

stoffe so van de Cust Hittoe als van

bekamen sal zijn

poiro staat in de maand 7br.

aanstaende overgesonde te weri

Deg Eijtste 20. Coelian ang gaan

Aeum Culiavang 20. lb: /: segge:/

hier nevens over met getschip

twintig ponden, ter prende, bij

Delfland volgens het daar

van overgesandene monster

en niet tegenstaande dese was

aldeen dese olij eoleum Corticam

hager man Cauleur is daerom

salse egter in deugt evenare

Ligni Sassafras deselve is do

het voorsz: manster sijnde

de olium Koelij Lawang ende

met got overgaande pionster

olium Cartiaun Ligne Sassa„

fras een en deselfd volg

over een komt sal men de ge„

Eijschte quantitijt verwagten.

Cottij van Amkoina.

dese nevenstaande sal men

Pupercedeere, tot dat het

Excuseer

Meerlemaer

weder sal g’Eijscht morde.

geconfijte moernagule

.

bbenhaut

Amboina Tictoria den 1

4

Junij anno 1742.

/:was geteekend.

G: v: B: V: Blokland.

Z: