closeTerug naar inventaris

Transcriptie

V

Van Amboina den 217:e 7ber: 1742.

onder ult„o augx: opgenomen en door

Kerk- meesters gedemonstreert.

N=o 16. Extract resolutie van den 25:' Fbr: A„o

passato Cancernerende der ge„

atresteerden te doenen vercoots

van eenige in sComp:s Klede=

winkelsondert het minste Debiet

gelegen hebbende winkel wharan

19. Cquia: rapport van den vendrig Command=r

tot Manipas andreas Muller

Concerneerende het geene gedurende

sijn Jaarlijxe gedane, noord Ceramse

expeditie, ter bekruijsinge der om„

dien vert voorgevallene questien

en geschillen onder den Jnlander

gepasseert en door hem verrigt is

20. Pd„s d„o vrij Expresse gecommitteerdens,

aantonende de gedane affschee„

ping in de Chaloup DJda anna,

den onder ult„o augt= p alhier

als vande buijten Comptoiren

ontfangen en onbequaam bevonde„

D

ne goederen.

2 1.

memorie vanget verspilde in

12. maanden, soo op de

administratie