closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17.

J

Van Amboina den 27:e 9br: 1742.

N„o 13. Copia aamuijsinge van't waar getal

der alhier in wesen sijnde burger

Chaloupen en mindere vaartuijgen.

dewelke attans behoorlijk en

na de ordre g’Extendeert is.

rapport van Expresse gecommitt=s

14.

aautonende de gedane beproe

vinge van alhot outkruijt te

deser plaatse met aangalinge

van dies deugt, nevens quali=

en = Quantitijt.

15: „o d„o van twee andere ditob„ weg„s

de bij het doen van den generalen

opneem onder ult:o augc:

sij leeden onbequame bevondene

goederen dewelke na d’ordre

zijn verbaand geworden.

elld

Diaconijs stoat recq: aan„

16. d„o

wijsen de het ware Capitaal

der armen onder ult=o febr:

deses Iaars.

elle

117. d„o kerkelijke staat reeq: der

Kerkelijke middelen aantonende

dies inkomisten en uijtgaven

ander