closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ver

Van imboina den 27:e 7ber: A„o 1742.

N„o 26. principale Eijsch van benedigthieden

voor den jare 1743. anna een

Cathalogus der g’Eijscht werdende

medicamenten.

27. register der tans affgaande soldij- papieren,

48. Een pisive miet en opene pop aantet

opperhoofd der Generale soldyen

tot Batavia.

29. korte sterkte der in dese provintie

beschijdene Dienoren

30. Pasteeringe der militairen

31. Notite der per diverse podems desen

Jare uijt dese proventie verloste

en vertrockene Dienaren

32. d„o dergeens dewelke sedert medio

7br: Ao pass„o tot dato deses, over

leeden zyn

33. Lijste vay sodanige personen welkers

vervondene tijd reets Rijpireert

en tegens de maand maai 1743.

te eijndigen staan

34. naamrolle dertans met de Chaloup

d'Jda anna bataviawaards

vertreckende dienaren

35. d„o d„o der gesamentlijke gegagieerden

te deser provintie

N„ 36.—