closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

20:

Van Mmboina, van den 27.e Jbr: 11742.

N„o 36. Twee Generale monster rollen

onder ult„o Iunij jongstleden.

37. d„o d„o d„o der gequalificeerde on„

der medio deser maand.

38. Smeek schrift der Gegagieerdens om

in den aanstaande Jare weder

van de aanhunlieden toegelegde

tractementen te mogen galideeren

39. Een bandeltje met 12. p„s requesten

van verschijdene Dienaren

40. Inventaris der tans vertreckende

Chaloup D Jda Anna.

41. facturen Cognoissement van’t geerdene

in dat kieltje.

42. Notitie der alhier op Wissel ge„

telde gelden

43. Diverse Extracten behelfende eenige

soo alhier als op d’ Eijlanden

bouro en manipa gevoelde aerd„

„beevingen, die egter Gad zij Loff„

nergens de minste schade

hebben toegebragt.

44. Copia rapport der door Expresse gecom„

mitt„s in een kasje afgepakte

fijne olitijten

Nog