closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, van den 27:' 7ber: 1742.

Interdict, uw hoog Edelens aggreatie

mogen

sal„ meriteeren, terwijl wij overgaan

gullen ter beschrijvinge der

Indigoculture, waar vanten

staet der Jndigo

Cutturen

Comptoire Tida, en op hot Eijland

Rouro miet meerder geprepareerdis

daen 213½ lb:, als:

dit jaar, Ao passo

Tothila

177: lb: 62: lb:

J Bouro

-„ 136½ 96:

tesamen

. 213½ lb: 17 5/8. lb:

gredengomtrent de sijnde 35½. lb: meerder dan't Jaar be„

vermindering van den

klauw ter Custe gitoe

vorens„ de redenen omtrent de ver„

minderde 5. lb: ten Comptoire hilais

luijt aanschrijvens van het aldaar

sijn de subaltern hoofd den Coopm:

adriaan Hhoofd de dato 3.e deser

maand geresulteert dat van alhet

Javaas zaat desen Jare na der„

waards ter voortplantinge is

gesonden, seer wijnige spruijtjes

opgekomen ook meest door den

regen vergaan, wethalven de ge„

prepareerde 77. lb: eenelijk voor„

gekomen sijn, uijt het zaat aldaer

vergadert