closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vee

Van Amboina, van den 27:e 7br:

de wille

„dewala der schaartfijt van graanen:/

sedert de maand November A„o passato

gepermitteert is geworden dat bom„

weel niet alleen uijt derselver eijgene

doussangs te laten pockelen en ver„

Consumeeren; waar ook hetselve over„

al te mogen vervoeren soo als sulx be„

reeds bij ons ootmoedige lettren van den

15:e Junij jo„leeden al aan uw hoog

delenster kennisse is gebragt dat

het verbot bij Biljet van den 28.e 9br:

4739. nopens den in= en uijtvoer

van sagoemeel ter onse gehoude

samenkomste van den 15.e gbr: des

voorleeden Jaars om de hier vooren

so even aangehaalde reedenen door

ons weder ingetrocken was, dat

dog ter aspecte van den Jnlander

geen verderen plaats hebben sal

dan tot te deser provintie de door een

jder seer gewenschte op te haudene

schaarshijt der granen eens sal

eijndigen, derhalven doet ons sulx

verkopen dat de gedane intrekkinge

van het voorsz: g’Emaneerd lagre

meerdit

29

1742.